Rekli su o nama

O radu dece sa posebnim potrebama rekli su:

“Sve što stvaraju mladi sa posebnim potrebama plod je čiste i neiskvarene prirode, delo ruku koje spontano slede unutrašnji, isključivo ljubavlju pokretan stvaralački mehanizam. Zbog toga se na njihove rukotvorine niti može, niti sme, da gleda očima stručnjaka, nego ih valja primati i prihvatati srcem onoga koji saoseća, veruje i iznad svega onoga koji voli.”
*Tekst autorizovan

Nikola Kusovac, kustos Narodnog muzeja


“Likovni radovi dece sa posebnim potrebama pokazuju da svojstvo duševnosti kod njih nije sputano. Izvesno je da ono može da se razvija i postane produktivno… Mi se, u ovoj prilici ne upuštamo u ocenu kolika je vrednost produkata kreativnog potrencijala ove dece. Zadovoljavamo se konstatacijom da on nesumljivo postoji.”
*Tekst autorizovan

Đorđe Kadijević, istoričar umetnosti


„Teško je čoveku kod drugog prepoznati sposobnost, a kad su u pitanju osobe sa posebnim potrebama taj zadatak je još teži. Ljudi koji rade u udruženju „Naša Deca„ izgradili su most uzajamnog poverenja i pomogli razvoju njihovih kreativnih potencijala. Uživanje je gledati kako ova deca učestvuju na raznim aktivnostima uz pomoć njihovih prijatelja koji nesebično daju sebe kako bi njima ulili samopouzdanje i osećaj korisnosti. Deca im uzvraćaju na najlepši mogući način – iskreno i otvorenog srca što potvrđuju njihovi radovi i kreacije.”
*Tekst autorizovan

Saša Božović, dečji pesnik


“Na molbu osnivača udruženja građana „Naša Deca“, iako nisam do sada davao pismena mišljenja o tuđem radu mogu reći:
Od prve posete učesnika likovnih radionica udruženja „Naša deca“, 2004 godine mom ateljeu, pa preko likovnih kolonija osoba sa posebnim potrebama koje ovo udruženje devet godina organizuje u Kovačici imam uvid u likovni izraz osoba sa smetnjama u razvoju.
Iako nemaju predznanja o istoriji i tehnici slikarstva, uz stručnu podršku mladih akademskih slikara i vajara, oni kao i slikari Naive „SLIKAJU SRCEM“.
Na svoj rad stavljaju lični pečat tako uverljivo da poznavajući autore mogu prepoznati čiji je koji rad i bez potpisa.
Moje zadovoljstvo svakim druženjem sa njima biće uveličano ako ovo moje mišljenje na bilo koji način omogući novi susret“.
*Tekst autorizovan

Pavel Cicka, slikar naive